Chorvatsku se dostalo významného ocenění jeho kulturnímu dědictví v roce 2009, kdy bylo sedm ze 16 navrhovaných aktiv nehmotného kulturního dědictví zapsáno na Seznam nehmotného světového dědictví UNESCO. O rok později byly přidány na Seznam rytířské hry Sinjska Alka a perníkové řemeslo ze severního Chorvatska. V roce 2011 „Bećarac“ – zpěv a tanec z východní Slavonie a Nijemo kolo, tichý kruhový tanec z Dalmácie. Jedná se o hudbu, tradice, náboženské praktiky a tradiční řemesla, které se v těchto oblastech po staletí nezměnily. Jak lze očekávat, mnoho zvyků se v průběhu historie mísilo a jejich význam a účel se následně měnily. Není proto neobvyklé vidět prehistorické a pohanské zvyky s křesťanskými prvky.

Dobrým příkladem je každoroční karnevalový průvod zvonařů z oblasti Kastav, kde chodí muži oblečeni v ovčí kůži, v maskách s rohy a zvonky na nohou. To je velmi populární tradice v době karnevalu, zejména v oblastech v okolí měst Opatija a Rijeka. Tam chodili takto odění muži po vesnicích. Věřilo se, že tento typ zvyku přináší plodnost a štěstí. Při výrobě masek a rohů se ukazuje řemeslná zručnost. K těmto zvykům patří i podávání konkrétních pokrmů.

Jarní průvod Ljelje / Kraljice (královny) z Gorjani má podobnou tradici jako ten z Kastavu a údajně pochází z nejranějších slovanských zvyků. Ačkoli učenci spojují Ljelju se slovanským bohem Perunem, dnes se slaví s katolickou oslavou Letnic. Dívky z vesnice Gorjani procházejí v průvodu po vesnici, zpívají a tančí s meči. Jsou rozděleny na kraljice
(královny) a kraljevi (krále); asi deset králů nosí meče a mužské klobouky zdobené květinami, zatímco královny nosí na hlavách bílé girlandy jako nevěsty. Ze širokého repertoáru písní vyberou ty, které odpovídají rodinám, jež navštěvují. Nejčastěji zpívají dívce, chlapci nebo mladé nevěstě. Poté králové zatančí tanec se šavlemi a královny doprovázejí tanec písní. Potom následuje lidový tanec za doprovodu hudebníků, kde jsou přizváni i členové navštěvovaných rodin.

Dubrovnická křesťanská tradice je zachována v tradičním průvodu, pořádaném na oslavu patrona města St. Blaise. Legenda praví, že pomáhal bránit město před Benátčany v roce 971. Nejstarší písemný dokument z roku 1190 zmiňuje existenci toho průvodu. Každý rok se 3. února koná procesí, kde biskup a kněží nesou pozůstatky Blaise. Věřící uctívají relikvii polibkem na její dlaň a modlitbou za sebe a za své město. Když průvod skončí, vlajkonoši táhnou přes okolní vesnice, aby patron požehnal i tomu, kdo nemohl přijít na průvod do města.

Průvod Za Križen (následování kříže) je jedinečný obřad křesťanské zbožnosti, který se koná v centrální části ostrova Hvar. Začíná v noci na Zelený čtvrtek a trvá do Velkého pátku. Koná se nepřetržitě téměř pět století. Průvod spojuje šest vesnic na ostrově: Jelsa, Pitve, Vrisnik, Svirče, Vrbanj a Vrboska. Současně (ve 22 hodin) odchází procesí od šesti farních kostelů. Vepředu každého jde nositel těžkého kříže (18 kg). Jedná se o symbol modlitby nebo vděku, jak si to přejí lidé z okolí nositele nebo rodina. Následuje ho skupina mužů v tunikách a mnoho věřících a poutníků. Zastavují se před kostely a kaplemi v ostatních vesnicích, kde je vítají kněží. Před úsvitem se vracejí do svého farního kostela. Ústřední melodií průvodu je Pláč Panny Marie, text oktosyllabického Passionu z 15. století, zpívaný v dialogové podobě vybranými zpěváky – kantaduri.

Hudební dědictví Istrie a Hrvatskeho primorje je zachováno ve dvousložkovém zpěvu a hře na istrijské stupnici. Dvoudílný zpěv je v zásadě založen na temperovaných tónových vztazích a charakteristické barvě tónu. Toho se dosahuje ve vokální hudbě silným zpěvem, částečně nosem. Během představení často dochází k určitému stupni improvizace a variací v obou hlasech. Většina tónových řad se skládá ze čtyř až šesti tónů. Metro-rytmická organizace, formální struktura a struktura zpívaného textu se pohybují od jednoduchých až po velmi složité melodie a vztah mezi hudbou a texty je velmi specifický.

Z mnoha tradičních řemesel uznalo UNESCO hodnotu chorvatské krajky a tradiční výroby dětských dřevěných hraček v Hrvatsko Zagorje. V dnešní době existují v Chorvatsku tři hlavní centra krajkářství, jejichž práce navazuje na dlouholetou krajkářskou tradici. Jsou to: Lepoglava ve Hrvatsku Zagorje s paličkovanou krajkou, Pag na Jadranu s jehlovou krajkou a Hvar s krajkou aloe. Tradiční výroba dětských dřevěných hraček ve městě Hrvatsko Zagorje se datuje od 19. století. Zvláštností je, že je ručně vyrábějí muži a většinou je malují ženy. Dnes se vyrábí asi padesát druhů hraček, od různých figurek, bubínků, zvířátek až po předměty běžného použití.

Sinjska Alka je každoroční rytířský turnaj, který se koná vždy první neděli v srpnu ve městě Sin. Připomíná vítězství nad Osmany dne 14. srpna 1715. V ten den se sedmi stům chorvatských vojáků ze Sinju podařilo odrazit útok 60 000 Turků, vedených tureckým vojevůdcem Mehmedem Pašou Ćelićem. V turnaji jezdí rytíři plným cvalem po 160 metrů dlouhé dráze ve 12sekundových rozestupech – míří kopími do středu železného prstenu visícího na laně zvaném alka. Alka se skládá ze dvou soustředných kruhů – menšího kruhu o průměru 3,54 cm a většího o průměru 13,3 cm. Oba kruhy jsou spojeny na třech místech, která rozdělují vnější kruh na tři stejné části. Cílem hry je získat co nejvíce bodů ve třech pokusech. Hodnota bodů se mění s kruhem, přičemž za středový kruh (u sridu) je vítězný bod. Každý vítězný bod se oslavuje hudbou a dělostřeleckou salvou. Je také důležité, aby rytíř, který jezdí na koni, měl na sobě celou svou tradiční vojenskou výbavu a během cvalu mu z ní nespadly žádné části.
Perníkové řemeslo ze severního Chorvatska – zdobený perník – je tradice, která se v severním Chorvatsku udržuje po staletí. Perník je vyroben výhradně z domácích surovin – mouka, cukr, voda a jedlá soda. Je jasně červený a často se vyrábí v různých tvarech a velikostech. Drobné tvary (srdce, třešně, miminka, ptáci, houby, věnce, koně) jsou oblíbené i jako vánoční ozdoby. Větší se obvykle používají jako dárky při zvláštních příležitostech, např. na Valentýna. Krešimir Baranović napsal stejnojmenný balet, který se hraje po celém světě. Perníková tradice začala ve středověku, zejména v 16. a 17. století, kdy se v mnoha domech a klášterech pekl perník. V 18. a 19. století byli výrobci perníků uznávanými řemeslníky a jejich výrobky byly populární ve všech vrstvách společnosti. Peklo se zejména v severochorvatských městech: Záhřeb, Karlovac, Koprivnica, Samobor, Varaždin.

Kromě Sinjské alky a perníkového řemesla bylo Ojkanje v roce 2010 zařazeno na světový Seznam nehmotného dědictví UNESCO. Ojkanje je starý způsob zpěvu, jehož historie sahá až k illyrickým a předillyrickým kořenům. Pochází ze starověké Dalmácie (dnes Dalmácie, Bosna a Hercegovina a Černá Hora), převzali a zachovali jej Chorvaté. Vyznačuje se výraznou technikou třesu hlasu. V minulosti bylo Ojkanje rozšířené od oblasti Karlovac až po Konavli. Nyní se tento zpěv nazývá zpěv starého vína a v uvedených oblastech se vyskytuje dodnes. V dalmatském vnitrozemí se mu také říká treskanje, v zadarské oblasti orzenje a nedaleko Karlovac rozganje. Ojkalica z dalmatského vnitrozemí je starší typ zpěvu ve stylu „ganga“ a „rera“ (Imotski, Sinj, Hercegovina). Je také mnohem starší než středověká dvoudílná forma, která se později vyvinula do klasické polyfonie. Ojkanje je typické svými texty a složitou hudební formou. Zpívají ji dva nebo více zpěváků pomocí specifické techniky třesu hlasu a píseň trvá tak dlouho, dokud přední zpěvák dokáže zadržet dech.

Nijemo kolo neboli tichý kruhový tanec se tančí bez hudby a zpěvu. Tančí se v kruhu, tanečníci se pevně drží za ruce. Začíná se pomalým tempem, poté se zrychluje a končí se rychlým tancem se silným rytmem.

Zábavná a poměrně divoká je oblíbená píseň Bećarac. Stala se ochrannou známkou regionů Slavonie, Baranja a Srijem. Je populární zejména na svatbách. Funguje jako prostředek komunikace a vyjadřování pocitů a myšlenek, které nelze vysvětlit v konverzaci. V písni hrají a zpívají zpěváci po sobě, následně se přidávají další hudebníci a další nástroje. Bećarac je specifický v používání decasyllabických veršů.

Vícehlasý zpěv Klapa v Dalmácii v jižním Chorvatsku je tradiční vícedílný homofonní zpěv a capella, který vznikl v 19. století. V té době se utvářela dalmatská hudba a identita. Začala tak zpívat dalmatská dělnická třída, která si zpěvem stěžovala na obtížnou ekonomickou situaci. Styl zpěvu se v průběhu let vyvíjel a dnes je Klapa zpěv stejně populární jako tradiční způsob zpěvu.

V roce 2013 byla středomořská kuchyně přidána na Seznam světového nehmotného kulturního dědictví. Na Jadranu je podmíněna ekologickými, klimatickými, historickými a kulturními faktory. Tento typ kuchyně odráží sociální, duchovní a hmotné aspekty každodenního života, tradice a střídání ročních cyklů. V jídlech se odráží lidské dovednosti a vzájemná závislost mezi přírodními zdroji a lidskými potřebami. Život v souladu s přírodou a přírodními zdroji je základem středomořské kuchyně. Středomořská strava se mezi různými městy a sociálními vrstvami mírně liší a lze ji rozdělit na stravu rybářů a ostatních, případně kombinace obojího, což je časté na ostrovech. Základem této kuchyně je používání konkrétních potravin, dodržování rituálů přípravy a jejich konzumace za určitých okolností.

Eko-muzeum Batana z Rovinje bylo 1. prosince 2016 zařazeno do Registru nejlepších ochranných praktik pro nehmotné a kulturní dědictví světa. Projekt představuje jedinečný přístup k ochraně celkového hmotného a nehmotného kulturního dědictví Rovinje prostřednictvím iniciativ místního obyvatelstva. Rozvojové projekty byly v průběhu let vypracovány zkušenými odborníky.

Stavba zdí ze suchého kamene byla v roce 2016 důkladně studována díky úsilí organizace 4 Grada-Dragodid, několika jednotlivců a institucí. Byla chráněna jako nehmotné kulturní dědictví Chorvatska. V následujícím roce uznal mezivládní výbor UNESCO prostřednictvím společné nominace Chorvatska, Kypru, Francie, Řecka, Itálie, Slovinska, Španělska a Švýcarska extrémní význam této tradice a nakonec ji chránil jako nehmotné kulturní dědictví světa na konci roku 2018.

Međimurska popevka, lidová píseň ze severozápadní části Chorvatska, byla zařazena do Reprezentativního seznamu nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO díky generacím lidí, kterým se tento tradiční hudební žánr podařilo uchovat a zvěčnit. První lidové písně se datují do 16. století, a přestože popevka byla historicky převážně písní zpívanou ženami, dnes se hraje v různých verzích a při různých příležitostech. Je součástí identity spojující všechny obyvatele Međimurje.

Při tvorbě článku jsme využili materiál Chorvatského turistického sdružení.

Už jste členy naší skupiny Milujeme Chorvatsko – diskusní fórum na Facebooku? Přidejte se  k nám a žádná důležitá informace vám neunikne.