Ve všech větších městech jsou nemocnice a kliniky, v menších obcích ambulance a lékárny. Zahraniční turisté, kteří mají povinné pojištěni v jiných státech Evropské unie a EHS (Norsku, Islandu a Lichtenštejnsku) nebo Švýcarsku, během přechodného pobytu v Chorvatsku mají nárok na akutní zdravotní ošetření po předložení Evropského průkazu zdravotního pojištění (EHIC).

nemocnice
Zdravotní péči na základě EHIC mohou čerpat ve zdravotních zařízeních a u lékařů, kteří mají uzavřenou smlouvu s Chorvatským ústavem pro zdravotní pojištění (HZZO). Při tom jsou povinni uhradit pouze spolupodíl na nákladech na zdravotní péči (participace), a to v případech, kdy jej hradí i chorvatští pojištěnci.

Pro dodatečné informace prosím kontaktujte Chorvatský ústav zdravotního pojištění – povinné pojištění 0800 79 79; doplňkové pojištění 0800 79 89, Bílý telefon Ministerstva zdraví 0800 79 99; Web: www.hzzo.hr, a Národní kontaktní bod pro přeshraniční zdravotní péči, E-mail: ncp-croatia@hzzo.hr, Tel.: + 385 1 644 90 90.