Oblast mezi deltou řeky Neretvy na severu a regionem Konavle na jihu. Jižní Dalmácii nejvíce proslavilo město Dubrovník. Lze v ní však najít řadu dalších perel chorvatského pobřeží Jadranu. Patří k nim například poloostrov Pelješac, ostrov Korčula a arboretum Mljet. Gastronomii jižní část Chorvatska proslavila výborná vína a olivový olej.

Delta Neretvy

Území o rozloze 200 kilometrů čtverečních tvořené řekou a na ní napojenými močály. Útočiště mnoha živočišných druhů včetně významné zastávky tažných ptáků při jejich cestě do teplých afrických krajin. Delta Neretvy je vyhlášená velkým množstvím původních druhů ryb.

Jižní Dalmácie - Neretva

Neretva

Orebič

Město na poloostrovu Pelješac známé oblázkovými plážemi a množstvím kaváren a restaurací. Trajekty z Orebiče vozí turisty na ostrov Korčula.

Korčula

Město na stejnojmenném ostrově, který je údajně rodištěm cestovatele Marca Pola. Ráj pro potápěče a jachtaře. Hradby města vydržely i nápor turecké armády. Ve městě je katedrála svatého Marka z 15. století, radnice z 16. století a údajný rodný dům benátského obchodníka a světoběžníka.
Jižní Dalmácie - Korčula

Korčula

Dubrovník – Perla Dalmácie

Město označované za perlu Jadranu. Chorvatské přístavní město a jedno z nejvýznamnějších měst celého Jaderského moře. Osídlení se táhne už od antiky, středověká historie města je spojena s Benátkami. Město se uchovávalo relativní nezávislost i v době nadvlády Uher a Turků, kterým odvádělo roční poplatky.

Město je na seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Impozantní jsou především hradby Dubrovníku, ale město je charakteristické také malebnými uličkami a kamennými domy a domky.

Jižní Dalmácie - Dubrovník

Dubrovník

Za návštěvu stojí například námořní muzeum, dominikánský klášter, městská katedrála a knížecí palác.

Cavtac

Nejjižnější chorvatské letovisko s illyrskými, řeckými, římskými a slovanskými stopami osídlení. Táhne se od něj úzký pás krajiny Konavle vedoucí až do sousední Boky Kotorské ležící na území Černé Hory.