Občan České republiky nepotřebuje k překročení chorvatských hranic vízum ani pobytové povolení. Pokud má v úmyslu setrvat na jeho území déle než tři měsíce, je jeho povinností přihlásit se k pobytu na krajském (župním) policejním ředitelství nebo na policejní stanici. Musí tak učinit nejpozději do osmi dnů po uplynutí tří měsíců jeho pobytu. Policie mu vydá potvrzení o přechodném pobytu.
Pro výkon povolání v Chorvatsku není pro naše občany potřeba pracovní povolení, nijak tím ovšem nezaniká výše popsaná povinnost získat potvrzení o přechodném pobytu, pokud bude ve státě déle než tři měsíce. Podobné podmínky platí také pro pobyt delší tří měsíců za účelem studia.