Za jakých podmínek mohou turisté vstoupit do Chorvatska v roce 2022 z pohledu ochrany proti covidu-19?

Do Chorvatska je možné aktuálně cestovat bez nutnosti prokazovat se  covid certifikátem. Opatření je platné pro občany Evropské unie. 

Ruší se také většina ostatních opatření. V platnosti zůstává povinnost nošení roušek pro zaměstnance a pacienty ve zdravotnictví a zaměstnance ústavů sociální péče, které poskytují ubytovací služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, a také pro jejich návštěvníky.

Nadále nebude povinné nosit roušky na veřejných prostranstvích (povinnost nosit roušky nadále platí na veřejných místech, kde je vykonávána zdravotní a sociální péče). Uvolňují se rovněž další omezení, jako například otevírací doba stravovacích zařízení, barů a klubů, která bude nadále neomezená.

V návaznosti na výše uvedené, pro cestující ze zemí EU již nebude nutné vyplňovat formulář „Enter Croatia“.

„Od samého začátku pandemie COVID-19 věnuje Chorvatsko velkou pozornost bezpečnosti našich hostů a občanů a zůstane tomu tak i v budoucnu. Zrušením povinnosti předkládat COVID certifikáty při vstupu do Chorvatska pro občany Evropské unie je našim hostům dále usnadněn proces cestování. Vítáme všechny hosty a přejeme příjemný pobyt v Chorvatsku,“ uvedla ministryně cestovního ruchu a sportu Nikolina Brnjac.
„Chorvatsko patří v České republice mezi nejoblíbenější zahraniční destinace. Zrušení povinnosti prokazovat se Covid pasem nebo jinými doklady o bezinfekčnosti a možnost cestovat pouze s občanským průkazem nebo pasem významně zjednoduší cesty českých turistů do Chorvatska a přispěje k růstu cestovního ruchu a návratu k předcovidovým trendům“, dodává Dubravko Miholić, ředitel zastoupení Chorvatského turistického sdružení pro Českou republiku a Slovensko.

Průjezd tranzitními zeměmi

 

Průjezd Rakouskem

Tranzit Rakouskem je možný bez omezení. Není tedy nutné jakkoliv prokazovat bezinfekčnost.

Průjezd Slovinskem

Od 19. února neplatí žádná omezení pro vstup do Slovinska z důvodu pandemie COVID-19. Cestující tak mohou vstoupit do země za stejných podmínek jako před vypuknutím pandemie COVID-19, není potřeba předkládat žádný doklad o bezinfekčnosti.

Průjezd Slovenskem

K 6. dubnu byla zrušena vyhláška upravující režim vstupu na Slovensko. Vstup na Slovensko je volný bez povinnosti registrace v systému ehranica, prokazování bezinfekčnosti nebo karantény.

Průjezd Maďarskem

Občané České republiky mohou Maďarskem projíždět bez omezení.

Návrat do České republiky

Od 9. dubna jsou zrušena všechna protiepidemická opatření pro osoby vstupující na území České republiky po předchozím pobytu v zahraničí. Při návratu není třeba vyplňovat Příjezdový formulář ani předkládat doklad o bezinfekčnosti. I nadále se však doporučuje ověřit si podmínky přepravy (včetně doložení bezinfekčnosti, tj. test, očkování, prodělání nemoci) přímo u sjednaného přepravce hromadné dopravy (letadlo, autobus, vlak).

Článek byl aktualizován 7. července 2022.

Už jste členy naší skupiny Milujeme Chorvatsko – diskusní fórum na Facebooku? Přidejte se  k nám a žádná důležitá informace vám neunikne.