Někdejší Československo měl spojovat s Jaderským mořem tunel. V 70. letech minulého století jej prosazoval dopravní odborník Karel Žlábek.

Profesor Karel Žlábek navrhl vybudovat železniční trať dlouhou přes 400 kilometrů s minimálním sklonem, z významné části pod zemí. Vedla by přes území Rakouska, což by výrazně zkrátilo dobu cestování vlakem právě na jih evropského kontinentu. Na trati by jezdil vlak rychlostí 200 kilometrů v hodině.

Stará mapa trasy železnice na Jadran

Stará mapa trasy železnice na Jadran
Stavba by přitom spojila přístavy na Jadranu se střední Evropou, což mělo usnadnit především dopravu zboží. Trasa měla začínat u Českých Budějovic, odkud směřovala na jih do Rakouska. Horské hřbety Rakouska a dnešního Slovinska by vlaky podjížděly dvojicí obrovských tunelů. Z horniny vytěžené při ražbě tunelů měl v moři na konci cesty vzniknout umělý ostrov.

Odborníci dodnes tvrdí, že finance na vybudování trati by trojice dotčených států sehnala. Chyběla však politická vůle projekt realizovat. Každá ze zemí měla totiž zcela odlišný politický režim a ty spolu těžko hledaly společnou řeč. Profesor Žlábek se snažil prosadit myšlenku u tehdejších představitelů komunistického státu, ale jako „nestraníka“ jej nebrali příliš vážně.

Kdyby dnes tunel existoval, jezdilo by střední Evropou výrazně méně kamionů. Taktéž doprava turistů na dovolenou mohla být výrazně snazší, stačilo by v Česku naložit auto na speciálně upravený vagón – a za pár hodin vystoupit u moře.