Palác římského císaře Diokleciána, který tvoří základ Splitu, si nyní zájemci mohou prohlédnout prostřednictvím bronzového modelu.

Výrobu modelu v měřítku 1 : 200 jej iniciovala Katja Marasović, která navázala na práci svého Jerka Marasoviće provádějícího v lokalitě archeologický průzkum. Konkrétní podoba modelu je prací sochaře Františka Šituma, bronzový odlitek podle jeho návrhu připravil Borut Kamšek.

Diokleciánův palác - maketa

Diokleciánův palác – maketa
Model o rozměrech 108 krát 91 centimetrů představuje palác v jeho původní podobě, jak si jej panovník nechal vybudovat. Práci financoval tamní Lions Club, který na něj sbíral peníze dva roky.

Více o Diokleciánově paláci, konkrétně o jeho nevšedním podzemí, se dozvíte na této adrese.

Další informace můžete nají na webu města Splitu, odkud pochází i převzatá fotografie.