1. ledna – Nový rok
6. ledna – Tři králové
Velikonoce a Velikonoční pondělí,
1. května – Svátek práce, Boží Tělo
22. června – Den protifašistického boje
25. června – Den státnosti
5. srpna – Den vítězství a díkuvzdání vlasti a Den chorvatských obránců
15. srpna – Nanebevzetí Panny Marie – Velika Gospa
8. října – Den nezávislosti
1. listopadu – Svátek všech svatých
25. prosince – Boží hod vánoční
26. prosince – Svátek sv. Štěpána