V jednom z minulých vydání Zpráv z Jadranu jsem vás informoval o připravovaném zapojení České republiky do systému, který umožní vyzvedávání elektronických receptů v zahraničních lékárnách například v Chorvatsku. O podrobnosti jsem požádal mluvčí Státního úřadu pro kontrolu léčiv Kláru Brunclíkovou. Rozhovor, který jsem s ní udělal, naleznete níže.

1. Známe už termín, odkdy bude možné české eRecepty vyzvedávat v chorvatských lékárnách?

Zatím s termínem ostrého spuštění nedisponujeme. V současné době probíhají závěrečné produkční testy. Po jejich úspěšném provedené bude ze strany EU stanoven finální termín spuštění.

2. Bude se opatření týkat všech lékáren na území Chorvatska?

Přeshraniční elektronická preskripce je ze strany EU stále podporována v nepovinném režimu a zapojení lékáren je dobrovolné. Aby byl přeshraniční výdej možný, musí být lékárna technicky připravena, je třeba, aby měla k dispozici potřebný software, modul nebo aplikaci, která tento výdej umožní.

3. Jaký bude mechanismus plateb za takto vyzvednuté léky?

Vyúčtování českých eReceptů, které budou vydány v zahraničí, bude prozatím fungovat i nadále běžnou formou jako v případě klasických papírových receptů. Pacient předepsané léky zaplatí v zahraniční lékárně a následně bude řešit vyúčtování napřímo s konkrétní zdravotní pojišťovnou. Stejným způsobem si pak cizinci mohou vyzvednout své léky v České republice.

4. Dá se obecně říci, zda jsou léky v zahraniční dražší než v České republice?

V České republice se maximální cena léčivých přípravků stanovuje prostřednictvím tzv. vnější cenová reference, kdy je maximální cena stanovena na základě průměrů tří nejnižších cen ve státech tzv. referenčního koše, tedy státy EU (s výjimkou Bulharska, České republiky, Estonska, Lucemburska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Kypru a Malty – tyto nevstupují do kalkulace maximální ceny).

5. Je možné vyzvedávat léčiva v evropských lékárnách už nyní, před zavedením nového opatření?
Ano, je to možné prostřednictvím listinného receptu.

6. Kde mohou čeští turisté získat praktické informace, jak bude systém fungovat?

Každá země může mít nastavena svá pravidla, která bude nutné dodržet při výdeji. Některé země umožňují výdej svých elektronických receptů v cizině pouze po předložení identifikačního dokladu pacienta. Identifikační doklad je také jediný stoprocentně povinný údaj, který musí být předložen vždy. Následně může být požadován např. identifikátor eReceptu nebo PIN zaslaný na mobil pacienta.

Pro českého pacienta v zahraničí bude nutné, aby předložil svůj identifikační doklad (pas, občanský průkaz) a identifikátor eReceptu tak, jak je zvyklý v české lékárně (SMS, aplikace, email). Na základě toho může být příslušný eRecept vydán.

Děkuji za rozhovor.

Už jste členy naší skupiny Milujeme Chorvatsko – diskusní fórum na Facebooku? Přidejte se  k nám a žádná důležitá informace vám neunikne.