Nejznámější obyvatelé lesnatého horského masivu v oblasti Gorski kotar dali celému národnímu parku. Jmenuje se samozřejmě po rysech.

Díky poloze na pomezí Alp a Dinárských hor, potažmo Středomoří a Panonie, se na malém území Národního parku Risnjak vyskytují prakticky všechny druhy lesů typické pro tyto zeměpisné šířky a četné rostlinné a živočišné druhy.
Milovníci přírody chodí na Risnjak obdivovat krásu hor, lesů, vod a krasové krajiny. Většinu činí alpinisté, jež přitahuje zvláště území kolem nejvyššího vrcholu masivu, který je atraktivní ve všech ročních obdobích: v zimě, když jej pokryje sníh, na jaře, když se okolní louky změní v květinové zahrady, v létě, když skýtá úlevu od letních veder na nedalekém pobřeží i na podzim, kdy se lesy koupají v rozličných barvách. Bohatý živočišný svět tohoto národního parku tvoří kromě jeho „patrona“ rysa také hnědý medvěd, kuna či plch.

Chorvatský Risnjak rovněž proslul velkolepými výhledy na ostrovy Kvarnerského zálivu a na pohoří v sousedním Slovinsku, která se táhnou až k úpatí Alp.

Část textu jsme převzali z webu Chorvatského turistického sdružení, autorem snímku je Ivo Biočina.