Pokud míříte do Chorvatska, musíte počítat s omezeními, které vydává tamní štáb civilní ochrany a další instituce. Web českého ministerstva zahraničních věcí uvádí jako příklad níže uvedené, k nimž patří mimo jiné zákaz provozu restaurací a povinné nošení roušek na místech, kde není možné dodržet rozestup alespoň 1,5 metru.

Některá vybraná opatření

– zákaz konání všech veřejných akcí a shromáždění, na nichž by bylo přítomno více než 25 osob na jednom místě;

– na soukromých shromážděních a slavnostech smí být přítomno max. 10 osob; výjimkou jsou svatby, které jsou úplně zakázané, a pohřby, kde smí být až 25 osob, ale nesmí si vyjadřovat soustrast fyzickým kontaktem;

– veřejné akce, shromáždění a slavnosti všeho typu se smí konat pouze do 22 hod.;

– povinnost všech prodejen omezit počet nakupujících tak, aby splňoval podmínku min. 4 m2 na osobu; u vstupu do prodejen musí být uvedeno, jaký je maximální limit nakupujících;

– povinné nošení roušky venku všude tam, kde nelze dodržet fyzickou vzdálenost min. 1,5 m;

– na povolených shromážděních musí být zajištěn prostor o rozloze zajišťující min. 4m2 na osobu;

– povinnost pravidelné desinfekce společných prostor v budovách;

– u vchodu do prostor, kde se koná shromáždění či obřad, musí být jasně uvedeno, jaký je maximální povolený počet přítomných a organizátoři jsou povinni zajistit pravidelné větrání, dodržování limitu počtu přítomných (1 osoba na 4m2) a dodržování relevantních opatření, doporučení a nařízení Chorvatského závodu veřejného zdraví;
– maximální povolené obsazení prostředků veřejné hromadné dopravy je 40 %;

– zákaz provozu prodejen pekařských produktů po 22 hod.;

– zákaz prodeje alkoholu od 22 do 6 hod.;

– zákaz provozu restaurací (s výjimkou těch, které se nachází v prostorách hotelů, kempů a studentských kolejí, které však smí obsluhovat pouze ubytované); povolená výjimka je pro rozvoz potravin, drive-in a prodej u vchodu, tj. bez vstupu do provozovny;

– zákaz konzumace potravin v kinech;

– zákaz konání amatérských kulturních představení a vybraných dalších kulturních akcí (sborový zpěv apod.);

– zákaz konání trhů, veletrhů a jiných hospodářských a turistických akcí a událostí, kde se prodávají, vystavují či ukazují výrobky (včetně např. vánočních trhů);

– doporučení konání mší prostřednictvím TV, rádia či jinak, aby byla věřícím umožněna participace na mši bez vstupu do náboženských objektů;

V platnosti zůstává povinné nošení roušek ve většině veřejných vnitřních prostor, včetně prostředků hromadné dopravy; roušku tak musí nosit:

– hosté v pohostinských zařízeních, pokud nesedí na svých místech a nekonzumují jídlo či nápoje;

– věřící během náboženských obřadů a shromáždění v uzavřených prostorách;

– diváci při sportovních akcích, které se konají v uzavřených prostorách;

– návštěvníci všech společenských a veřejných shromáždění, konaných v uzavřených prostorách;

Už jste členy naší skupiny Milujeme Chorvatsko – diskusní fórum na Facebooku? Přidejte se  k nám a žádná důležitá informace vám neunikne.