Prohlédněte si starobylý Zadar z ptačí perspěktivy. 
Úvodní snímek zprávy nepochází z přiloženého videa.