Autobusy cestovních kanceláří nemohou během sezóny využívat hraniční přechod Metković mezi Chorvatskem a Bosnou a Hercegovinou. Průjezd jim zakázala tamní radnice.

Turistické autobusy jedoucí ve směru ze Splitu do Bosny budou ve městě Ploče přesměrovány na přechod Nova Sela. Totéž bude platit pro vozidla ve směru od Dubrovníku, které značení přesměruje v Opuzenu taktéž na přechod Nova Sela.
Důvodem zákazu jsou dopravní komplikace, které ve městě způsobovala tranzitní doprava. Bude trvat od 10. května do 30. října, pak se přechod znovu otevře i pro turistické autobusy.